Menu Sluiten

Mariandel en Sam Sierat als bestuurders a.i. aangesteld

Om de continuïteit van de HBE te borgen heeft het bestuur van huurderbelangenvereniging De Eendracht besloten om Mariandel en Sam Sierat als bestuurders ad interim aan te stellen.
Het bestuur neemt met bewondering hun aanbod aan om het werk van hun afgelopen week overleden echtgenoot en vader Hans Sierat voort te zetten. Samen streven we ernaar om in de komende maanden een uitgebreid, versterkt en verjongd bestuur te formeren dat zich op de volgende ALV verkiesbaar kan stellen.