Menu Sluiten

VACATURE HUURDERSCOMMISSARIS V/M

Woningbouwvereniging de Sleutels, sociaal verhuurder van zo’n 8.000 woningen in Leiden en Voorschoten staat de komende jaren voor de grote uitdaging om meer sociale huurwoningen te realiseren in een regio waar het aantal nieuwbouwlocaties klein is en de grondprijzen hoog zijn en de bestaande voorraad zo goed mogelijk te verduurzamen met als uitgangspunt zoveel mogelijk energiebesparing te behalen. Behoud van een betaalbare, sociale huurprijs is daarbij het uitgangspunt.

Bij de Sleutels werken ruim 90 enthousiaste mensen die zich inzetten om huurders een goed thuis te bieden. De Sleutels is een vereniging. Twee keer per jaar vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats.

Het dagelijks bestuur van de Sleutels ligt in handen van een directeur-bestuurder. Het interne toezicht op de organisatie vindt plaats door een Raad van Commissarissen (RvC). Aan het einde van 2021 ontstaat op basis van het rooster van aftreden van de RvC een vacature. Deze vacature is een zetel op voordracht van onze huurdersorganisatie: Huurderbelangenvereniging De Eendracht (HBE).

Wij zoeken een:

Lid Raad van Commissarissen (v/m)

teamplayer met hart voor de huurders, lef en visie op de volkshuisvesting

Een betrokken, verbindend lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders het huurdersperspectief binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Het nieuwe lid heeft kennis van en ervaring met voor de corporatie relevante onderwerpen, heeft affiniteit met de huurders(-belangen) en weet te overtuigen op basis van argumenten. Het nieuwe lid zorgt ervoor benaderbaar te zijn om te horen wat er onder de huurders speelt.

De kandidaat beschikt over de volgende kwaliteiten:

• Een eigentijdse visie op de volkshuisvesting;

• Inzicht in relevante wet- en regelgeving;

• Kennis en bij voorkeur ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling en inzicht in de bijbehorende financiële complexiteit en risico’s;

• Inzicht in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;

• Ervaring met toezicht houden en governance, dan wel beschikken over toezichthoudende kwaliteiten;

• Bij voorkeur regionale binding en kennis van het werkgebied;

Met het oog op diversiteit worden vrouwen en personen met een niet-westerse culturele achtergrond in het bijzonder uitgenodigd om te solliciteren.

Aanbod

De honorering voor leden van de RvC valt binnen de Wet Normering Topinkomens en is conform de beroepsregels van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. De benoeming van het nieuwe lid van de RvC van de Sleutels zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf (06-20723398). Kijk voor een volledige profielschets op www.directiewerf.nl/vacatures/

Uw brief en CV ontvangen wij graag vóór 31 januari 2022, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders per e-mail: info@directiewerf.nl