Menu Sluiten

Onderhandelaars akkoord Prestatieafspraken Leiden 2020-2025 bereikt

Op 15 oktober is over de meerjaarlijkse Prestatieafspraken 2020-2025 een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen de gemeente Leiden, woningcorporaties Ons Doel, Portaal, De Sleutels, studentenhuisvester DUWO en alle betrokken huurderorganisaties.

Vanwege de uitbraak van de pandemie heeft het proces maanden vertraging opgelopen. De HBE had het geluk om nog daags voordat de eerste maatregelen werden afgekondigd tijdens een open bestuursvergadering de achterban te kunnen raadplegen over de uitgangspunten voor het ondertekeningsmandaat. Het speerpunt hiervan – de netto toevoeging van door corporaties te bouwen sociale huurwoningen terecht gekomen in dit onderhandelaarsakkoord en dus mede dankzij die input. (Zie bijlage: Kaderafspraak 1.1) Ook andere destijds benoemde uitgangspunten zijn in dit stuk gehonoreerd. (Zie ondermeer bijlage: Kaderafspraken 1.4, 3.1b, 4.6a, 5.2 en jaarschijf 3.1c, 4.6a)

Huurderbelangenvereniging De Eendracht zal op basis van dit concept dus haar handtekening kunnen zetten. Bij anderen zal de achterban c.q. de gemeenteraad nog een laatste klap op het stuk moeten geven. De uitslag wordt uiterlijk 13 november doorgegeven aan de procesbegeleider zodat de uiteindelijke ondertekening volgens planning begin december kan plaatsvinden.

Download hier het concept prestatieafspraken Leiden 2020-2025

Uitleg:

Sinds de invoering van de Woningwet is het verplicht dat gemeenten en woningcorporaties Prestatieafspraken maken. In Leiden worden er op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie meerjarige afspraken gemaakt. Volgens de nieuwe woningwet hebben huurdersorganisaties in dit overleg een gelijkwaardige rol. Daarom is uitgangspunt dat de afspraken ook worden ondertekend door de huurdervertegenwoordiging.

Meer info:

Handreiking Prestatieafspraken

Regelgeving prestatieafspraken